ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ සාමාජිකාවගේ ප්‍රශ්නයෙන් වයිකෝට යකා නගී…

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

තමිල්නාඩුවේ කොටි හිතවාදී දේශපාලන නායකයකු වූ වයිකෝ සහ ගෝලීය ශ්‍රී ලංකා සංසදයේ අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය අතර මානව හිමිකම් සමුළුව පැවැත්වෙන අතරවාරයේ දැඩි බහින්බස්‌ වීමක්‌ සිදුවිය.

අමතමින් ජාති සංහාරයක්‌ සිදු වූ බව පැවසීමෙන් පසු අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය වයිකෝ අසලට ගොස්‌ “නුම තමිල්නාඩුවේ පුරවැසියෙක්‌ නිසා ශ්‍රී ලංකාව ගැන හඬනඟන්නේ කෙසේ” දැයි ප්‍රශ්න කර ඇත.

මෙහිදී කෝපයට පත් වයිකෝ ශ්‍රී ලංකා හමුදාව ද්‍රවිඩ අම්මලාට අතවර කළ බව සමුළුව හමුවේ කියා ඇත.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *