මේ මොහොතේ පෙඩරල් බලපෑම ඉතා ප්‍රබලයි

– ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක
ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන දේශපාලනයේ පවතින අවිනිශ්චිත, අවුල් සහගත තත්ත්වයත්, දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් මෙරටට එල්ල වී තිබෙන අභියෝග හා කුමන්ත්‍රණ පිළිබඳවත් විස්‌තර කරන ප්‍රවීණ දේශපාලන විචාරක ආචාර්ය දයාන් ජයතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ පෙඩරල් පාලන ක්‍රමයක්‌ ඇති කිරීමේ සැලැස්‌මක්‌ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන බවද කියා සිටී.

‘දිවයින’ සමග සාකච්ඡාවකට එක්‌වෙමින් ඔහු ඒ පිළිබඳව විස්‌තර කෙළේ මෙසේය.

Go to source

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *